Hypos CRM | Orange house s.r.o.

CRM neboli Customer Relationship Management je elektronický systém na řízení firmy a komunikaci se zákazníky. S ním budete mít přehled o práci podřízených, můžete efektivně organizovat projekty, zadávat zaměstnancům úkoly a vyhodnocovat jejich výsledky. Systém posílí Vaše spojení s obchodními partnery a propojí Vás s koncovými zákazníky.

S ohledem na poslední trendy v sociálních sítích je architektura systému přizpůsobena trendu SCRM (sociální CRM systém). Obchody dělají lidé a SCRM je pomáhá spojovat. Posiluje soudržnost teamu i věrnost zákazníků.
 
Nenechte si ujít náš blog s mnoha užitečnými informacemi.

Komunikace

Komunikace mezi zaměstnanci se v Hypos CRM opírá o tři základní prvky:
 • Inbox
 • Zeď
 • Notifikace

Inbox je služba, která se chová podobně jako e-mail a postupně by jej měla ve vnitrofiremní komunikaci zcela nahradit. Chceme tak eliminovat neduh mnohých společností, které se ve vlastní komunikaci sami nevyznají a hojně využívané hromadné emaily se tak stávají nepřehledné a neefektivní.

Každou zprávu můžete označit za důležitou a v detailu vidíte kontext a historii celé komunikace. Upozornění na nové zprávy jsou jasně viditelná, a přesto neobtěžují a neodvádí zaměstnance od práce.

Inbox bude také sloužit ke komunikaci se zákazníky. Dojde k integraci sociálních sítí a dalších komunikačních kanálů. Mobilní aplikace pro zařízení se systémy iOS, Android nebo Windows Phone Vás pak spojí se všemi kolegy, ať jste kdekoliv.

Hypos CRM | Inbox

Zeď v našem online systému CRM je velice podobná té ze sociální sítě Facebook. Zabírá téměř celou hlavní stránku a zobrazuje se také v detailu úkolů, porad a dalších objektů, u kterých mohou zaměstnanci diskutovat. Kromě zpráv od zaměstnanců se zde zobrazují také upozornění na události, které si můžete dovolit přehlédnout. Jde třeba o upozornění na založení projektu nebo na nahrání nové verze dokumentu.

Ke každému příspěvku na zdi mohou zaměstnanci přidávat komentáře, ke kterým lze, stejně jako ke zprávám, připojit soubory nebo odkaz na webovou stránku, obrázek apod.

Zeď

Notifikace představují upozornění na události, které jsou pro zaměstnance naopak velmi důležité. Takovými událostmi jsou například přiřazení úkolu, pozvání na meeting, zpráva v inboxu, upozornění, že mnou zadaný úkol je vyřešený a podobně.

Notifikace

Firemní činnost

Tento modul Vám umožní vést záznamy o věcech souvisejících s každodenní činností
podniku. Součástí je kalendář, plánování porad, evidence partnerů,
pracovních skupin, komunikací, projektů a úkolů.
 • Evidence partnerů

  Evidence partnerů

  Evidence partnerů slouží k vedení detailního seznamu obchodních partnerů, zákazníků a dalších subjektů. Základní údaje lze načíst z rejstříku firem, připojit můžete další kontaktní údaje. Ka každému partnerovi ihned vidíte komunikaci, projekty, úkoly či připojené soubory.

 • Komunikace

  Záznamy o komunikaci

  S evidencí obchodních partnerů úzce souvisí záznamy o komunikacích. Zaměstnanci komunikující s partnery zde mohou uvést, o jaký typ komunikace šlo, jaký byl její závěr, jakého projektu nebo úkolu se týkala, apod.

  Samozřejmostí je opět možnost připisovat různé poznámky nebo přikládat soubory. Z komunikace může vzniknout libovolný počet dalších úkolů.

  Komunikaci je možné zadávat i do budoucnosti. V tom případě je komunikace propsána do kalendáře a obchodník je na ni upozorněn v okamžiku, kdy se blíží. Vedoucí obchodního oddělení rovněž může plánovat a zadávat e-mailovou komuniikaci, schůzky, telefonáty zákazníkům, atd. svým kolegům.

 • Kalendář

  Kalendář

  Kalendář přehledným způsobem zobrazuje události pro každý den - termíny odevzdání úkolů, data dokončení projektů, plánované porady a podobně. Zobrazují se zde také absence zaměstnanců.

  Kromě toho do něj můžete přidávat vlastní události. U nich můžete zadat název, datum a popis. Událost můžete zobrazit všem nebo jen členům zvolených pracovních skupin.

  Kalendář lze propojit přes standard iCal do Vašeho Outlooku, mobilního telefonu či jiného on-line kalendáře.

 • Projekty a úkoly

  Projekty a úkoly

  Projekty a úkoly se kromě zadávaných informací liší od ostatních objektů především tím, že u nich sledujeme priority, stavy a jejich změny - workflow. Evidovat u projektů a úkolů lze jejich prioritu, stav, kolik času zbývá do termínu dokončení projektu / odevzdání úkolu a mnoho dalšího. U každé změny je navíc uvedené, kdo a kdy ji provedl, případně poznámka.

  U projektů je možné vytvářet neomezeně podprojekty. Ty mají stejné vlastnosti jako mateřský projekt. Manažer mateřského projektu je informován o posunech v jednotlivých podprojektech.

  V detailu každého úkolu naleznete údaje o odpracovaných hodinách – celkově i od jednotlivých pracovníků.

 • Plánování porad

  Plánování porad

  Část nazvanou Porady můžete využít k plánování porad, resp. firemních meetingů. Stačí určit název, téma nebo důvod setkání, zadat datum a čas začátku / konce a pozvat zaměstnance, kteří se mají meetingu zúčastnit. Do poznámky můžete napsat podrobnosti, např. program porady nebo následně můžete připojit zápis z porady nebo jakýkoli jiný soubor.

Obchodování

Obchodování je modul, s jehož pomocí budete mít nad obchody ve Vaší firmě absolutní kontrolu.
Součástí tohoto modulu jsou produkty, nabídky, proforma faktury, faktury a obchodní případy.
 • Produkty

  Produkty

  Správa produktů, se kterými firma obchoduje. Produkty jsou přehledně rozdělené do kategorií, je možné je kopírovat, řadit, filtrovat. Ke každému produktu lze přiřazovat množství atributů, jako je popis produktu, cena za množstevní jednotku, výše DPH, výše marže, měrná jednotka a atribut, je-li produkt právě skladem.

 • Nabídky

  Nabídky

  Snadné vytváření nabídek, ke kterým připojujete produkty a odesíláte rovnou zákazníkovi. Systém automaticky vytváří nabídky jako PDF dokumenty a odesílá e-mailem zákazníkovi jako přílohu. Snadno sledujete stav nabídek a sledujete průběh workflow. Všechny změny jsou promítány do obchodních případů.

 • Faktury

  Faktury

  V sekci Faktury vidíte přehledně kdo Vám dluží úhradu faktury či proforma faktury. Fakturu vytvoříte jedním kliknutím z odsouhlasené nabídky. Kompletní řešení proforma faktur, daňových dokladů a souvisejících faktur. Vše rychle a snadno. Faktury vystavujete rovnou ve formátu PDF a odesíláte zákazníkovi.

 • Obchodní případy

  Obchodní případy

  Obchodní případ nám poskytuje souhrnný pohled na zakázku a všechnu související agendu. Jednotlivé úkony v obchodním případu vidíte na unikátní časové ose - Projekt, úkoly, komunikaci, nabídky, faktury. Na očích máte ihned informaci o tom kolik na zakázce firma utrží, jaká je marže a zda již byly proplaceny všechny faktury.
  Na každý posun v obchodním případu je obchodník upozorněn notifikací.

Personalistika

Modul Personalistika slouží pro práci s lidskými zdroji ve firmě. Je zde evidence
zaměstnanců, absencí a především pracovní výkazy.
 • Evidence zaměstnanců

  Evidence zaměstnanců

  Zaměstnanci jsou základním prvkem systému. Evidujeme u nich jméno, datum narození, kontaktní údaje, fotku a poznámku. Do poznámky můžete uvést údaje o vzdělání, apod. Správa zaměstnanců obsahuje i sledování historie pracovního poměru (typ pp, úvazek a doba trvání) a zařazení (pracovní pozice a doba trvání). Zároveň je zde možnost vytvářet platové / mzdové výměry a sledovat vývoje platů / mezd.

 • Pracovní skupiny

  Pracovní skupiny

  Zaměstnance je možné zařazovat do pracovních skupin, které mohou reprezentovat oddělení nebo tým pracující na projektu nebo úkolu.

  Zaměstnancům ve skupině můžete zasílat zprávy, přidávat jim obsah na zeď nebo události do kalendáře. U skupin je možné určit typ zařazení (vedoucí nebo pracovník). Tento modul je tak možné použít na hierarchii vedení firmy – vedoucí oddělení a jeho členové. Vedoucí vidí například výkazy práce svých podřízených.

 • Evidence absencí

  Absence

  V tomto oddílu evidujete absence zaměstnanců. Ke každé je možné zadat důvod – například nemoc, dovolená, pracovní cesta a podobně. Absence se propisují i do kalendáře, takže máte výborný přehled, kdo daný den bude chybět.

 • Pracovní výkazy

  Pracovní výkazy

  Pracovní výkaz je tabulka, do které zaměstnanec pro každý den zapisuje hodiny odpracované na přidělených úkolech. Snadno pak vidíte kolik hodin ten - který zaměstnanec během dne odpracoval. Zde zadané odpracované hodiny se promítají do workflow úkolů a projekt manažer tak má přehled, zda byl rozpočet na úkol překročen, či nikoliv.

Správce dokumentů

Správce dokumentů je jednou z nejrozsáhlejších částí systému. Umožňuje nahrávat dokumenty
do složek a následně je podle potřeby řadit a prohledávat.

U složek je možné nastavit proces schvalování: automatický nebo manuální. Soubory
nahrané do složky s manuálním schvalováním musí správce schválit dříve, než se zobrazí
dalším uživatelům. U složek a dokumentů můžete určit oprávnění (čtení, zápis) pro
jednotlivé uživatele nebo role.

Nastavení

V modulu nastavení můžete spravovat nastavení různých hodnot používaných v systému.
Spravují se zde uživatelské účty, struktura priorit i stavů, typy absencí, typy obchodních
partnerů apod. S pomocí uživatelských účtů můžete určit, kteří zaměstnanci mají přístup
do systému. A jejich zařazením do role určíte, k jakým částem systému mají přístup a jaké
změny tam mohou provádět.
Nastavení

Kontakt

Chcete se zeptat?

Nebo nás poptat...

E-mail: jsme@orangehouse.cz
Tel: (+420) 499 941 941
www.orangehouse.czFakturační údaje

Také sídlo firmy...

Orange House s.r.o.
Svatojanské náměstí
541 01 Trutnov


IČO: 28851307
DIČ: CZ28851307

Kde nás najdete

...

Svatojanské náměstí, Trutnov


Najdete nás ve prvním patře
OD Máj u Horské ulice, hned vedle
pivovaru Krakonoš.


Parkování je na parkovišti na Křížovém
náměstí (100m) nebo hned na
Svatojanském náměstí (přes ulici, dražší)